Olav den hellige som kirke-opphav

Det nærmer seg raskt Olsok. Navnet kommer fra norrønt Olavs vaka, det vil si en nattlig gudstjeneste til minne om Olav den helliges død på Stiklestad 29. juli 1030. Olav den hellige er opphav til utallige kirker - både i inn- og utland.