Strid om bruk av tvang mot demente

Et forslag som åpner for bruk av tvang som remmer og innlåsning av demente personer, blir tvert avvist av Senterpartiet. Arbeiderpartiet ser imidlertid det positive i et klart definert lovverk med sterke kontrollmekanismer.