Brende stanser CO2-dumping til havs

Miljøvernminister Børge Brende overprøver for andre gang Statens forurensningstilsyn, og avslår søknad om dumping av ren CO2 i Norskehavet.