Bondevik lover mer til miljø og utvikling

Johannesburg: Statsminister Kjell Magne Bondevik lover 50 millioner dollar til miljøtiltak og fattigdomsbekjempelse i utviklingsland.