Forbereder massetesting av storfe

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen har bedt Statens Veterinærinstitutt være forberedt på massetesting av norsk storfe for kugalskap.