Uvisst om Ringeriksbana

Lagnaden til Ringeriksbana, som kan korta togturen mellom Oslo og Bergen med nesten ein time er uviss.