Elevrefs av ny lov

Håpløst tynn! Det er Elevorganisasjonens første reaksjon på Trond Giskes forslag til arbeidsmiljølov for elever.