- Ikke grunnlag for forlik

Kristian Orderuds advokat, Ole Edw. Hagen, avviste i retten torsdag at det forelå grunnlag for forlik i gårdstvisten som påtalemyndigheten mener er motivet for trippeldrapet.