- Helt unødvendig med egen barnemat

Bodil Lekve (39) kjøper noen matprodukter innrettet mot barn, men syns ikke at vi trenger flere.