Stadig flere anmeldes for trygdefusk

Trygdeetaten anmeldte 181 personer for trygdemisbruk de første åtte månedene i år. Det er 49 flere enn i samme periode i fjor.