Syke leger sprer smitte på jobben

Norske leger har beinhard arbeidsmoral og går på jobb selv om de er syke. Dermed utgjør de en helsefare for pasientene.