554.000 reserverer seg mot salg

Totalt reserverer 554.537 nordmenn seg mot salg gjennom post og telefon. Det viser tall fra Reservasjonsregisteret.