Danielsen-brørne tapte igjen

Stortingsrepresentant Dag Danielsen og bror hans, advokat Per Danielsen, tapte også andre runde i saka mot Frp. Danielsen vil ta forsøke å ta avgjerda til Høgsterett.