Delfiner skal rydde miner

I slutten av april inntar minedykkere fra flere land sørlandskysten for å rydde vekk udetonerte miner, torpedoer og andre sprenglegemer. For å finne sprenglegemene tar de i bruk noen av naturens beste dykkere - delfiner.