Regjeringen åpner for kjøttimport

Regjeringen har med øyeblikkelig virkning opphevet forbudet mot at privatpersoner kan handle klovdyrkjøtt i Sverige, Danmark, Finland og andre EU-land der det ikke er påvist munn- og klovsyke.