Ved og pellets gjev billegaste varmen

Også i år er det vedfyring som gjev den billegaste varmen. Særleg dersom du har hogd veden sjølv. Har du lite tilgang på ved, er også olje og parafin billegare enn straum.