Mindre besøk etter juleselskapet

Etter juleselskapet på Orderud gård lille julaften 1998, slutter Kristin Kirkemo Haukeland å komme. Hennes forsvarer, advokat Tor Kjærvik, vil vite årsaken til dette.