Hardkjør mot Kristiansen

Drapstiltalte Viggo Kristiansen (bildet) ble utsatt for et voldsomt hardkjør da han ble krysseksaminert fredag formiddag.