Redningstjeneste for korpset

Hellen skolekorps trenger flere medlemmer. I dag skal de få det. «Korps er gøy»-konserten fikser det.