Frykter ny hytteboom

Nærmere 60.000 nye hytter vil bli bygd i fjellet de neste årene, i tillegg til de 354.000 hyttene og fritidsboligene som allerede er registrert. Direktoratet for naturforvaltning er bekymret.