200 nye avgifts-byråkrater

Momsreformen fra 1. juli medfører at Skatteetaten må ansette nesten 200 personer for å administrere de nye reglene.