Familiekos hindrer depresjoner

Viktig melding til tenåringer som synes det er kjipt å «henge» med familien: Dess mer tid du bruker sammen med mor og far, dess mindre utsatt er du for depresjoner.