Rekordmange asylsøkere til Norge

Flere søkte asyl i Norge etter at vi gikk inn i Schengen-samarbeidet i fjor.