-Alt dere ser, hører og lukter

Aktor Jørn S. Maurud ba jurymedlemmene i Orderud-saken om å stole på alt de "ser, hører og lukter" når de skal avgjøre skyldspørsmålet.