Tiltalte håper på fire tvilere

Skyldig eller ikke skyldig? Hvis jurymedlemmene er i tvil, skal de svare nei på skyldspørsmålet. Fire nei-stemmer er nok til at ekteparet Orderud sammen med Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød bli frifunnet for tiltalen om medvirkning til drapene i kårboligen på Orderud i pinsen for tre år siden.