Fylka kan få kompensasjon

Fylke som misser mange elevar til private vidaregåande skular, kan få økonomisk kompensasjon.