UiB-forskning: Astmamedisin kan hjelpe mot Parkinson

Blant dem som tar astmamedisin er det langt færre som utvikler Parkinson, sammenlignet med resten av befolkningen, viser en studie fra Universitet i Bergen.