Det er en ny tjeneste på nettsiden Utdanning.no som skal veilede elevene.

Målet er å hjelpe elever til å ta informerte valg om utdanning, heller enn å basere valgene på rykter og medieoppslag.

På nettsiden viser en fargekode hvor mange arbeidsplasser det vil være innenfor bestemte typer fag i forhold til antall mennesker med utdanning innenfor disse fagene.

Nettsiden gir grønt lys blant annet for mange tekniske fag. Framtida ser derimot mer dyster ut for folk med utdanning innenfor humaniora og samfunnsfag.