Ved utgangen av fjerde kvartal i fjor var den norske statsgjelden på 604.045 millioner kroner. På samme tidspunkt året før var statsgjelden på 617.245 millioner kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ved nyttår besto den norske statsgjelden på 604 milliarder kroner av 289 milliarder kroner i statsobligasjoner, 162 milliarder kroner i statssertifiseringer og 153 milliarder kroner i øvrige kontolån.

Kortsiktige lån utgjorde 315 milliarder kroner av statsgjelden, mellomlangsiktige lån utgjorde 77 milliarder kroner og langsiktige lån sto for 212 milliarder kroner av den norske statsgjelden.