Oversikten, som VG har fått tilgang på, gjelder alle personer over 75 år som sonet i løpet av fjoråret. Kriminalomsorgen opplyser at det per i dag er 22 personer over 69 år som soner i fengsel.

Fellesnevner for oversikten over fjorårets fanger over 75 år er at samtlige er menn og norske statsborgere. Et flertall soner for sedelighetsforbrytelser. Resten er fengslet for fyllekjøring, økonomisk kriminalitet og tyveri.

— Det er tøft å være så gammel i et ellers ungt miljø, sier fengselsleder Marte Helness i Bodø fengsel.

Hun opplyser at de fleste innsatte der er i 20- og 30-årene og at eldre fanger derfor blir sosialt isolert.

— De aller fleste eldre oppfatter det som svært vanskelig å havne i fengsel og kan være engstelige for ikke å overleve oppholdet, sier Helness.

Assisterende fengselsleder Eirik Eriksen ved Mosjøen fengsel har tilsvarende erfaringer med eldre som soner i hans fengsel. De eldste fangene sitter mye alene på cellen, og mange av dem blir nervøse når de yngre innsatte begynner å krangle og bråke, forteller han.