— Jeg har bedt om en ny vurdering internt. Vi ønsker i prinsippet å være åpne, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger til Aftenposten.

Rapportene fra Jernbaneverkets uhellskommisjon forklarer hva som gikk galt og hvorfor i ulykker eller uhell på jernbanen. Fram til 2010 ble rapportene delt mellom jernbaneaktører som NSB, Flytoget og CargoNet. I 2011 ble det vedtatt at Jernbaneverket skulle få holde rapportene internt. Togselskapene og Forbrukerrådet krever nå at dette vedtaket blir opphevet, på samme måte som Vegvesenet har måttet oppgi hemmelighold av sine ulykkesrapporter (UAG).

Enger mener imidlertid det er forskjell på uhellskommisjonens rapporter og UAG-rapportene.

— For jernbanen kommer Statens havarikommisjon for transport inn ved store ulykker eller saker med alvorlig personskade. De rapportene offentliggjøres, sier hun.

Hemmeligholdet som ble innført i 2011 ble beskrevet av politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti som uhørt og provoserende, men ble likevel vedtatt. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet sier han skal ta opp saken med statsråd Ketil Solvik-Olsen. Jernbaneverkets syn skal også lyttes til, men innsyn bør være hovedregelen, sier Hoksrud.