• GLATTCELLE: I dagens regelverk setter en forskrift en frist på to døgn for overføring fra glattcelle til ordinær varetektscelle. FOTO: Elias Dahlen (arkiv)

Regjeringen skjerper reglene for glattcelle

Ingen skal sitte på glattcelle i mer enn 48 timer, og det skal åpnes for besøk og samvær med andre innsatte, heter det i et nytt forslag fra regjeringen.