Mobbeundersøkelse endres igjen

Da Elevundersøkelsen ble endret, ble tallet på mobbeofre i skolen halvert. Nå har Utdanningsdirektoratet endret undersøkelsen igjen, for å få mer reelle svar.

ENDRER IGJEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Elevundersøkelsen ikke burde vært endret.
  • Ntb
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VGat endringene av undersøkelsen har bidratt til å skape forvirring om hvor mange som blir utsatt for mobbing i skolen.

Fra syv til fire prosent

Våren 2012 oppga rundt syv prosent at de opplevde å bli mobbet, og tallet hadde holdt seg stabilt siden 2007. Men så la Utdanningsdirektoratet til et nytt spørsmål om elevene følte seg krenket, og i tillegg ble undersøkelsen flyttet til begynnelsen av skoleåret. Dermed gikk tallet på elever som følte seg mobbet ned til fire prosent.

— Vi fikk mye kritikk, også fra pårørende og foreldre, for at endringene i undersøkelsen kunne bidra til å forkludre bildet av omfanget på mobbing. Nå har Utdanningsdirektoratet endret spørsmålene igjen. Problemet er at det ikke fanger opp endringen i forekomst av mobbing, sammenlignet med de siste Elevundersøkelsene, sier Røe Isaksen.

- Burde ikke blitt endret i det hele tatt

Mobbetallene vil trolig gå opp igjen, men tallene blir ikke sammenlignbare.

— Egentlig burde ikke Elevundersøkelsen ha blitt endret i det hele tatt. I den store sammenhengen så har vi likevel sterke indikasjoner på at mobbetallene er stabile på rundt 7 prosent av elevgruppen. Men nå vil det ta noen år før tallene er sammenlignbare med de nye tallene som kommer til høsten, sier kunnskapsministeren.

Publisert