Nye regler skal gi barn bedre skadeerstatning

Barn og unge som har pådratt seg alvorlige skader, får for lite utbetalt i erstatning, erkjenner justisminister Anders Anundsen (Frp).

NYTT REGELVERK: For å sikre barn lik erstatning for lik skade, er det derfor egne standarder i skadeserstatningsloven. Problemet er at den gjeldende regelen er fra 1987 og ikke reflekterer utviklingen som har funnet sted i erstatningsnivået for andre grupper. Dette skal endres fra 1. januar 2017.
  • Ntb
  • Mats Rønning
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

— Barn har reelt sett fått langt lavere erstatning enn voksne som skades. Dette mener regjeringen er svært urimelig, sier han.

Nå varsler han et nytt regelverk som skal tre i kraft om ett år, altså 1. januar 2017. — Vi skal heve det generelle erstatningsnivået vesentlig, slik at barn får erstatning på samme nivå som voksne. Reglene skal også gjelde for barn og unge opp til 19 år, sier justisministeren til NTB.

I dag er grensen 16 år.

  • - Barneforsikring er for komplisert. Nå skal forbrukerkalkulator gjøre det lettere å orientere seg.

Standardisert

Hovedregelen er at erstatning for personskade utmåles individuelt. Men for unge skadelidte er det spesielt vanskelig å fastsette hvor stort et framtidig inntektstap blir.

MER RETTFERDIG: De nye endringene vil føre til høyere erstatningsutbetalinger samlet sett og et mer rettferdig system, mener justisminister Anders Anundsen.

For å sikre barn lik erstatning for lik skade, er det derfor egne standarder i skadeserstatningsloven. Problemet er at den gjeldende regelen er fra 1987 og ikke reflekterer utviklingen som har funnet sted i erstatningsnivået for andre grupper. Det nye regelverket skal bli mer treffsikkert, ved å ta utgangspunkt i den skadelidtes muligheter i arbeidslivet fremfor medisinsk invaliditet alene.

Les også

Tykke klær reduserer sikkerheten i bil

Tofasemodell

Regjeringen går inn for å endre erstatningsutmålingen til en tofasemodell.

I første fase utmåles en overgangserstatning fram til fylte 21 år. Deretter kommer hoveddelen av erstatningen, som skal dekke framtidig inntektstap basert på ervervsmessig uførhet. Forutsetningene er da bedre for å vurdere den enkeltes karrieremuligheter og inntektsevne, anfører departementet.

Les også

Dette er de dyreste landene å bli syk i

— Det vil føre til høyere erstatningsutbetalinger samlet sett og et mer rettferdig system, sier Anundsen.

Han mener regjeringen med dette grepet retter opp i en urettferdighet som har rammet skadelidte barn i mange år.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Her er de beste og verste reiseforsikringene

  1. Oppvekst
  2. Helse
BT anbefaler

Sommeren er våt, og strømmen er dyr. Hvordan henger det sammen?

For deg som sliter med logikken i tomme vannmagasiner og skyhøye strømpriser, under alle regnbygene.

LES SAKEN