• (1/3)
    i 2000 ble den vel 800 år gamle Eidsvoll kirke ble sterkt ødelagt da den ble herjet av brann for femte gang gjennom tidene. Brannvesenet ble varslet via det automatiske varslingsanlegget i kirken, som likevel ble skadet innvendig.

Ikke samlet register over brannvern for norske kulturminner

Det er opp til hver enkelt kommune å føre tilsyn. Derfor finnes det ingen sentral oversikt over brannforebygging av verneverdige kulturminner i Norge.