• LETTERE Å FÅ KONTAKT: Opprinnelig skulle det ikke bygges nødnett i jernbanetunnelene på Vestlandet. Etter flere års diskusjoner har Jernbaneverket og Direktoratet for nødkommunikasjon nå blitt enige om fordelingen av kostnadene. FOTO: RUNE SÆVIG

Får nødnett i tunneler

Etter flere års krangling om regningen er man enige om å etablere nødnett i jernbane-tunneler. De reisende får internett— og mobil-dekning med på kjøpet.