Færre sukkerunger

Toåringer spiser mindre sukker. Ny undersøkelse viser mye bedre kosthold.