E. coli i barnehage

To av barna ble innlagt på sykehus.