Advarer mot thorium-eventyr

Det er helt urealistisk å tro på et norsk kjernekraft-eventyr basert på thoriumbrensel.