- Enstemmig avgjørelse

Nobelkomiteens leder sier at det var full enighet i Nobelkomiteen om tildelingen av årets fredspris.