Politiet oppklarer færre saker

Politiet oppklarer færre saker og bruker mer tid på saksbehandling enn før. Vern av egen fritid og redusert bruk av overtid får skylden for utviklingen.