Vil stenge kranene to

Regjeringen vil stramme inn skjenketidene med nasjonal lov og sørge for stengte kraner senest klokken 2 om natten.