Jernring rundt Bella

Tusenvis av aksjonister prøver å storme klimatoppmøtet i dag.