Fortrinn og ulempe

Vestlandet har et glimrende utgangspunkt for å bli stor på grønn energi, men hemmes også av klare ulemper, ifølge rapporten.