• FOTO: FOTO: GIDSKE STARK

Staten vil forby sedler i spilleautomater

Staten vil midlertidig forby bruk av sedler på spilleautomater inntil EFTA-domstolen avgjør om Norsk Tipping skal få monopol i Norge.