20 forslag til styrekandidater i Redningsselskapet

Valgkomiteen i Redningsselskapet har fått rundt 20 forslag til kandidater til nye styremedlemmer i organisasjonen.