Refser Statsbygg og Mesta

Både Statsbygg og Mesta får skarp kritikk av Arbeidstilsynet etter en landsomfattende storkontroll. Ni Mesta-arbeidsplasser ble umiddelbart stengt.