Vil spreie vindturbinar over halve kommunen

Det er planar om å byggje meir enn 130 vindmøller i Solund. Det er nok til å dekkje halve kommunen.