Alle peker på Hamre i utpressingssaken

Verken offeret, Trond Wilhelmsen, eller den opprinnelige tiltalte, var i tvil om at det var Atle Hamre som sto bak utpressingsforsøket.