- Ikke gjort jobben sin

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har sviktet sin informasjonsplikt overfor Stortinget, mener opposisjonen.